Als de factuur nog niet betaald is, kan de betalende partij dan gewijzigd worden?

Mits er nog geen overeenkomst is ondertekend, dan kun je je terugtrekken van je besluit.

Als er wel een overeenkomst is ondertekend dan dien je de verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Je bent niet gerechtigd je betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan je geen recht meer doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde bedrag aan ‘Wat is jouw pit?’ heeft plaatsgevonden.

Reageer op dit artikel