Q & A

Locatie

1) Waar worden de trainingen gegeven?

De training ‘Ondernemen in je vak’ wordt gegeven in Centrum De Roos in Amsterdam

Overige trainingen worden op verschillende locaties gegeven, die staan aangegeven op de landingspagina van die trainingen.

2) Wordt er voor lunch gezorgd?

Tenzij dit niet is vermeldt op de trainingspagina, dien je zelf voor je eten te zorgen. Op verschillende locaties is er een catering en een kantine. Daar wordt het op prijs gesteld als je je meegebrachte eten buiten op eet.

3) Is er een wifi verbinding op de trainingslocatie?

Op sommige locaties is dit niet het geval. Het is verstandig om zelf met de locatie contact op te nemen.

4) Ik mag niet alles eten. Wordt daar bij de lunch rekening mee gehouden?

Indien er op de website is aangegeven dat  ‘Wat is jouw pit?’ de lunch verzorgt, dan is het handig om je dieet wensen uiterlijk een week van te voren is aangegeven.

Bij de meeste trainingen wordt er verwacht dat je zelf je lunch en eten verzorgt, dus dan kun je dit mooi zelf regelen. Zie  vraag 2.

5) Zijn de trainingslocaties goed te bereiken met het openbaar vervoer?

Ja, hier wordt rekening mee gehouden.

6) Zijn er goede parkeermogelijkheden bij de locatie?

Bij verschillende locaties wordt hier rekening mee gehouden.

Centrum de Roos is een van onze locaties waarbij ik adviseer om met het openbaar vervoer te komen.

7) Waar vind ik de routebeschrijving?

Op de trainingspagina’s zelf.

 

Trainingen

8) Hoe groot zijn de groepen waar trainingen worden gegeven?

Dit hangt af van welk soort training gegeven wordt. De groep voor ondernemerstraining kan makkelijk uit 30 personen bestaan. Bij de gespecificeerde trainingen bestaat de groep uit maximaal 12 personen.

9) Hoe ziet een trainingsdag er globaal uit?

De gemiddelde training ziet er net zo uit als een gemiddelde werkdag; met een lunch in het midden van de dag en de ochtend en middag is er een kleine onderbreking van de training door een korte pauze.

10) Wat krijg ik mee na de training?

Een schrift om aantekeningen te maken met een pen en soms een aantal hand-outs.

11) Kan de training ook in het Engels worden gegeven?

Jazeker, indien er veel Engelstalige deelnemers zijn, dan wordt de voertaal Engels, mits dit wel een week van tevoren is opgegeven.

12) Hoe weet ik of ik er aan toe ben om een training te volgen?

Wanneer je op de pagina van de training op veel vragen ‘ja’ hebt geantwoord dan ben je er aan toe. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen via het contactformulier op de website of via de telefoon.

13) Kan ik na de training nog met vragen blijven komen?

Ja natuurlijk kan dat.

14) Mag ik (geluid of beeld) opnames maken tijdens een training?

Nee, beeld en geluidopnames zijn niet toegestaan. Deze worden verzorgd door ‘Wat is jouw pit?’ zelf.

15) Krijg ik nog een certificaat o.i.d. dat ik een training heb gevolgd?

Dat is zeker mogelijk en kan alleen gebeuren als deze ruim op tijd is aangevraagd.

16) Kunnen er ook specifieke vragen die ik als therapeut heb tijdens een training behandeld worden?

Ja zeker, mits het binnen de tijd van de training past. Anders is er daarna nog altijd een mogelijkheid. Mocht dit niet zo zijn, dan kun je altijd contact opnemen via het contact formulier of telefonisch contact opnemen.

17) Zijn ‘Wat is jouw pit?’ trainingen erkend of ergens aangemeld?

Voor verschillende trainingen is accreditatie bij diverse beroepsverenigingen aangevraagd.

18) Hoe kom ik in contact met mijn trainer?

Als je een prangende vraag hebt, dan kun je het beste via het contactformulier je vraag stellen.

19) Hoe kom ik in contact met mijn medestudent?

Vanwege de wet op privacy mogen wij geen persoonlijke gegevens van andere studenten uitwisselen. Je staat vrij om zelf deze contacten te leggen tijdens en rond de training.

20) In welke plaatsen gaat de training van start?

Trainingen worden gegeven in Amsterdam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de trainingspagina van de website www.mariellegiesberger.com.

Voor Incompagnies is de locatie in overleg geregeld.

21) Kan ik een gemiste bijeenkomst inhalen?

Ja, dat is mogelijk, mits er binnen 7 werkdagen na annulering dit is aangevraagd. Het is aan ‘Wat is jouw pit?’ of dit mogelijk is in de herplanning. Ook is het mogelijk om binnen 7 werkdagen een andere deelnemer aan te geven die jouw plek vervangt.

22) Kan ik me afmelden voor een bijeenkomst?

Dit kan van te voren. Bij annulering is het mogelijk om binnen 7 werkdagen een andere deelnemer aan te wijzen die jouw plek inneemt.

Annulering kan ook plaats vinden aan het einde van de eerste dag, mits dit de volgende dag schriftelijk is bevestig en al het trainingsmateriaal is teruggegeven. Voor deze dag worden wel kosten in rekening gebracht.

23) Kan ik me afmelden voor een online-leertraject?

Als er betaald is, is afmelden uitgesloten.

24) Als ik een coachingsgesprek mis, krijg ik dan restitutie?

Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van je betalingsverplichtingen.

25) Krijg ik voor de volgende module dezelfde trainer?

Het is mogelijk dat je dezelfde trainer krijgt. En er is evenveel kans dat je een andere trainer krijgt.

26) Krijg ik na de training werk mee waar ik aan moet werken?

Dat is mogelijk. Sommige trainingen sluiten op elkaar aan en dan is het handig als je alles van de al eerder gevolgde trainingen geïmplementeerd hebt.

27) Moet ik zelf boeken of vakliteratuur aanschaffen?

Voor de trainingen is geen bepaalde literatuur vereist.

28) Wanneer is de vakantieperiode gepland?

Er wordt geen rekening gehouden met vakantieperioden. De datum is vermeld bij de trainingen, waarbij je zelf de keus kunt maken of je deze training gaat volgen.

29) Wat is het minimumaantal deelnemers in een groep?

Zes personen.

30) Wat moet ik voor de eerste bijeenkomst voorbereiden?

Je hoeft enkel wat voor te bereiden als dit per e-mail van tevoren is aangegeven.

31) Wie is de trainer?

Marielle Giesberger of een collega van haar.

32) Kan ik van groep ruilen?

Nee, dit is niet mogelijk.

33) Wat doet ‘Wat is jouw pit?’ aan evaluatie?

Ik stel je mening erg op prijs, omdat we juist door jou feedback ons materiaal beter kunnen maken en afstemmen op de vraag en doelgroep. Daarom is er over het algemeen aan het einde van iedere training een evaluatie.

 

Inschrijving

34) Als ik doorschuif naar een andere trainingsgroep, valt deze verschuiving dan onder de annuleringscondities?

Alleen onder toestemming met ‘Wat is jouw pit? ‘ en de desbetreffende trainer wordt er doorgeschoven. Wij schuiven in uiterste noodgevallen door, omdat je anders een plek bezet houdt voor iemand anders. Er wordt individueel gekeken naar de annuleringscondities.

35) Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Ja, dat is mogelijk. Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van ’Wat is jouw pit?’dat is vermeld op de website www.mariellegiesberger.com.

Bij annulering/opzegging is ‘Wat is jouw pit?’ niet gehouden tot restitutie van het betaalde bedrag, en je bent onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan ‘Wat is jouw pit?’ te voldoen.

Als klant behoudt je het recht om deelname aan het  programma te annuleren indien je tijdens de eerste dag van de training heeft bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Je dient bij de trainer van ‘Wat is jouw pit?’ hierover aan het eind van de eerste dag van de training te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen. Binnen 14 werkdagen daarna worden vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet te restitueren aanbetaling, aan je gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats ingeval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma en dit binnen 7 werkdagen is vermeld.

Het staat de trainers van ‘Wat is jouw pit?’vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

37) Kunnen meerdere collega’s tegelijkertijd dezelfde training volgen?

Ja, voor de businesstrainingen is dit mogelijk.

Voor de trainingen die sterk gericht zijn op je eigen professionele attitude is dit niet mogelijk.

38) Waarom een intakegesprek?

Bij de businesstrainingen vinden er geen intakegesprekken plaats.

Bij In-Compagnie-trainingen vinden er altijd intake gesprekken plaats, omdat deze trainingen volledig afgestemd zijn op de vraag vanuit het bedrijf en de situatie. Aan de hand van het gesprek wordt er een offerte opgemaakt.

39) Word ik toegelaten tot een training?

Je wordt toegelaten als je een therapeut of coach bent.

40) Kan ik een module of opleiding doorschuiven?

Dit kan alleen in overleg.

41) Kan ik vrijstelling(en) aanvragen?

Nee, in principe niet. Bepaalde trainingen zijn oplopend, waarbij de ene training niet zonder de andere training gevolgd kan worden.

42) Kan ik me optioneel inschrijven?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Op deze manier hou je een plek vast, terwijl iemand anders misschien wel heel graag had willen deelnemen.

43) Is mijn inschrijving in goede orde ontvangen en verwerkt?

Er wordt altijd een bevestiging van inschrijving per e-mail toegezonden. Mocht je geen mail hebben ontvangen, neem dan contact op via het contactformulier op de website of neem telefonisch contact op.

44) Biedt ‘Wat is jouw pit?’ook maatwerk- en incompanytrajecten?

Ja, wij bieden dit ook aan. Wij bieden teamcoaching en businesscoaching aan gezondheidscentra en therapeutica. Tevens bieden wij ook teamcoaching aan  bedrijven die te maken hebben met jeugdhulpverlening.

Lesmateriaal

45) Wanneer ontvang ik mijn lesmateriaal?

Indien je een training online hebt besteld dan wordt deze geleverd op het moment dat de training begint.

46) Waar wordt het lesmateriaal bezorgd?

Indien je een boek hebt besteld, dan wordt deze binnen 14 werkdagen bezorgd bij adres wat jij hebt opgegeven.

47) Ik heb een vraag over de inhoud van het materiaal.

Deze vraag kun je per e-mail aan mij stellen, tenzij er in het materiaal zelf anders staat aangeven.

48) Wat moet ik doen als ik het studiemateriaal dubbel heb ontvangen?

Aangeven bij ‘Wat is jouw pit?’en terugsturen. Als hier kosten aan zijn verbonden, dan vergoeden wij dat uiteraard.

49) Wordt er Engelstalige literatuur gebruikt bij de trainingen?

Het gebeurt wel eens dat er Engelse literatuur wordt gebruik. Voor het volgen van iedere training is geen literatuur vereist.

50) Moet ik het lesmateriaal zelf aanschaffen?

Schaf alleen datgene aan lesmateriaal aan wat je denkt nodig te hebben.

51) Ik mis een deel van het materiaal. Wat moet ik doen?

Contact opnemen via het contactformulier op de website www.mariellegiesberger.com.

52) Heeft ‘Wat is jouw pit’ auteursrecht/copyright?

Ja, tenzij anders is aangegeven.

53) Een deel van mijn studiepakket is kwijt/gestolen. Wat nu?

Je blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Geef het aan bij je medecollega’s en bij de desbetreffende trainer.

 

Financieel

54) Krijg ik mijn geld terug als ik mij afmeld voor een training?

Dit hangt af waar je precies bent in de training. Je kunt je afmelden aan het einde van de eerste trainingsdag. Vervolgens moet deze afmelding binnen 24 uur aangetekend schriftelijk medegedeeld te worden.

55) Kan ik een training aan iemand cadeau geven?

Dit kan alleen bij de businesstrainingen.

56) Hoeveel bedraagt de BTW?

Op de training en de coaching wordt 21% geheven

Op de boeken wordt 6% geheven.

57) Kan ik mijn training in termijnen betalen?

Alleen als dit op de trainingspagina staat aangegeven.

58) Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Vooruitbetaling van het volledig bedrag, tenzij er op de pagina staat aangegeven in welke delen betaald kan worden.

59) Zijn studiekosten fiscaal aftrekbaar?

Ja, je kunt ze bij de inkomensbelasting opgeven. Vraag je boekhouder naar de precieze feiten.

60) Worden reiskosten vergoed?

Reiskosten zijn voor je eigen rekening.

61) Als de factuur nog niet betaald is, kan de betalende partij dan gewijzigd worden?

Mits er nog geen overeenkomst is ondertekent, dan kun je je terugtrekken van je besluit.

Als er wel een overeenkomst is ondertekend dan dient je de verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Je bent niet gerechtigd je betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan je geen recht meer doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde bedrag aan ‘Wat is jouw pit?’ heeft plaatsgevonden.

62) Wat moet ik doen als ik een verandering in de betaalwijze wil doorvoeren?

Direct telefonisch contact opnemen of via het contactformulier op de website.

 

Marketing

63) Hebben jullie ook een nieuwsbrief waar ik mij voor kan aanmelden?

Jazeker. Je kunt je hier opgeven of een mail sturen naar info@centrumvoorgeneeskunst.nl

64) Hebben jullie ook een twitter account?

Ja en deze heet: @watisjouwpit

65) Hebben jullie ook een facebook account?

Nee, deze hebben wij nog niet.

 

Overig/ afmelding
66) Wat als ik klachten heb tijdens of na de training?

Graag direct melden, zowel mondeling als schriftelijk.

67) Krijg ik mijn geld terug als ik plots weg moet uit een training?

Dit is helaas niet mogelijk.

68) Wat zijn de uitgangspunten van ‘Wat is jouw pit’?

‘Wat is jouw pit?’ professionaliseert therapeuten en coaches in hun ondernemerschap, hun expertstatus en hun beroepsattitude. Hoe professioneler onze therapeuten en coaches in Nederland, hoe meer mensen in hun ontwikkeling geschoold worden, wat ten goede komt van onze maatschappij.

Onze werkwijze gaat er vanuit dat ontwikkeling:

Een proces is,

Op maat gemaakt is,

Kunstzinnig en creatief is,

Vanuit lichaamsbewustzijn in elkaar gezet is,

Met het accent op experimenten, zodat hetgeen je leert diepgaand en blijvend is. Voor meer informatie: Landingspagina van Werkwijze

69) Kan ik mijn training tijdelijk onderbreken?

Nee.

70) Hoelang is de termijn voor afhandeling van een klacht of bezwaar?

Wij nemen je klacht of bezwaar serieus en vinden het fijn als je dit ons meteen meldt, zodra deze plaats vindt. Over facturen moeten per aangetekende brief binnen 8 dagen na factuurdatum bij ‘Wat is jouw pit? zijn ingediend.

71) Wie zijn de trainers van Wat is jouw pit?

Naast mijzelf zijn dit mensen die verschillende jarenlange werkervaring en hebben en een diversiteit aan studies in hun werk hebben uitgewerkt.

72) Welke opleidingen zijn geaccrediteerd?

Dit is te vinden op de landingspagina van de desbetreffende training.

73) Kunt u mij informatie toesturen over een training?

Alle informatie is op deze website te vinden. Als je nog vragen hebt, dan kun je deze het beste stellen via de mail: info@centrumvoorgeneeskunst.nl

74) Kunt u mij helpen met het uitkiezen van een geschikte vervolgtraining?

Dat is mogelijk. Stuur je vraag in naar info@centrumvoorgeneeskunst.nl en wij nemen contact met je op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*
Website