Jezelf spiritueel ontwikkelen start met zuiver waarnemen / Hoelang is de termijn voor afhandeling van een klacht of bezwaar?

Wij nemen je klacht of bezwaar serieus en vinden het fijn als je dit ons meteen meldt, zodra deze plaats vindt. Over facturen moeten per aangetekende brief binnen 8 dagen na factuurdatum bij ‘Wat is jouw pit? zijn ingediend.

Posted in: Overig/ afmelding