Jezelf spiritueel ontwikkelen start met zuiver waarnemen / Kan ik me afmelden voor een bijeenkomst?

Dit kan van te voren. Bij annulering is het mogelijk om binnen 7 werkdagen een andere deelnemer aan te wijzen die jouw plek inneemt.

Annulering kan ook plaats vinden aan het einde van de eerste dag, mits dit de volgende dag schriftelijk is bevestig en al het trainingsmateriaal is teruggegeven. Voor deze dag worden wel kosten in rekening gebracht.

Bij annulering/opzegging is ‘Wat is jouw pit?’ niet gehouden tot restitutie van het betaalde bedrag, en je bent onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan ‘Wat is jouw pit?’ te voldoen.

Als klant behoudt je het recht om deelname aan het  programma te annuleren indien je tijdens de eerste dag van de training hebt bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Je dient bij de trainer van ‘Wat is jouw pit?’ hierover aan het eind van de eerste dag van de training te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen.

In hoge uitzondering worden binnen 14 werkdagen daarna de vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet te restitueren aanbetaling, aan je gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats in geval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma en dit binnen 7 werkdagen is vermeld.

Het staat de trainers van ‘Wat is jouw pit?’vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

Posted in: Trainingen