Jezelf spiritueel ontwikkelen start met zuiver waarnemen / Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Ja, dat is mogelijk. Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van ’Wat is jouw pit?’dat is vermeld op de website www.mariellegiesberger.com.

Bij annulering/opzegging is ‘Wat is jouw pit?’ niet gehouden tot restitutie van het betaalde bedrag, en je bent onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan ‘Wat is jouw pit?’ te voldoen.

Als klant behoudt je het recht om deelname aan het  programma te annuleren indien je tijdens de eerste dag van de training hebt bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Je dient bij de trainer van ‘Wat is jouw pit?’ hierover aan het eind van de eerste dag van de training te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen.

In hoge uitzondering wordt er binnen 14 werkdagen daarna de vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet te restitueren aanbetaling, aan je gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats in geval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma en dit binnen 7 werkdagen is vermeld.

Het staat de trainers van ‘Wat is jouw pit?’vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

Posted in: Inschrijving